همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 

مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) : در پیشرفت به سمت هدف های آرمانی، باید ساخت درونی قدرت را استحکام بخشید، اساس کار این است.

 

 

 

اهداف همایش

 

اين همايش به دنبال تبيين چيستي ، چرايي و چگونگي استحكام ساخت قدرت دروني نظام جمهوري اسلامي ايران ازطريق اهداف ومحورهاي زير است:

 

الف) تبیین گفتمان حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه ) و حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در موضوع استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 ب) تدوین و توسعه مفاهیم ، نظریه ها و تجارب در موضوع استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 ج)شناخت موانع و آسیب پذیری های استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

د)تبیین الگوی اسلامی ایرانی استحکام ساخت درونی کشور.

 ه)گفتمان سازی وترویج اندیشه خود اتکائی ودرون زایی قدرت در بین نخبگان و مردم.

 و)بستر سازی علمی به منظور تبدیل ایده درون زایی قدرت به دکترین ، سیاست ها و راهبردها ی اداره نظام جمهوری اسلامی.

ز)تبیین نقش مردم، مدیران و نهادهای رسمی و اجتماعی در استحکام بخشی ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

حامیان همایش

اخبار همايش

- دهمین جلسه کمیته علمی در تاریخ 1394/04/09 برگزار و بررسی مقالات رسیده را شروع خواهد نمود.

- ششمین جلسه شورای سیاستگذاری همایش در تاریخ 1394/03/12 برگزار و زمان برگزاری همایش در آبان ماه سال 1394 تعیین گردید.

 دومين جلسه كميته علمي در روز شنبه مورخه ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ از ساعت 1700 الي 1900 در اتاق جلسات هيئت رئيسه دانشگاه تشكيل گر.

  سومين جلسه شوراي سياستگذاري همايش در روز پنج­شنبه مورخه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ از ساعت 0830 الي 1030 در اتاق جلسات هيئت رئيسه دانشگاه با شركت اعضاء محترم شوراي سياستگذاري همايش ملي استحكام ساخت دروني نظام جمهوري اسلامي ايران با رياست دکتر سلامي تشكيل گرديد.

- راهنمای برگزاری نشست های علمی تخصصی همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام ج.ا.ا  ادامه مطلب

 برگزاری هشتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت  ملی جمهوری اسلامی  ادامه مطلب

 

 

 

49