سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

 

سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

زمان برگزاری:

چهارم الی ششم آبان1394

 

 

سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

49