ارتباط با ما | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدشما می‌توانید از طریق آدرس‌ زیر با مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی در ارتباط باشید:

 

پست الکترونیکی «مدرسۀ حکمرانی»:

Email_0.jpg

ارتباط با ما

49