اطلاعیه دوره رزم مقدماتي(آموزشي) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدجهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

اطلاعیه دوره رزم مقدماتي(آموزشي)

49