امام باقر (علیه السلام): ایمان اقرار است و عمل، و اسلام آوردن، صرفاً اقراری است بدون عمل. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام باقر (علیه السلام): ایمان اقرار است و عمل، و اسلام آوردن، صرفاً اقراری است بدون عمل.

49