امام علی (علیه السلام): برترین کار، کاری است که برای خدا باشد. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام علی (علیه السلام): برترین کار، کاری است که برای خدا باشد.

49