امام کاظم (علیه السلام): نماز خواندن در صف اول ، مانند جهاد در راه خداست . | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام کاظم (علیه السلام): نماز خواندن در صف اول ، مانند جهاد در راه خداست .

49