اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «مدارس حکمرانی دنیا» | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «مدارس حکمرانی دنیا»

 

در این نشست تخصصی «مهدی عبدالحمید» استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه مدرسۀ حکمرانی چندین تعریف دارد، اظهار داشت: «امروز دانشگاه‌های ما وارد عرصۀ گفتمانی در خصوص مشکلات کشور وارد نمی‌شوند؛ این در حالی است که مدرسه حکمرانی تلفیقی از دانشگاه و اندیشکده است. در این مدرسه تنها 20 درصد به موضوع آموزش پرداخته می‌شود و 80 درصد در خصوص مشکلات مباحثه صورت می‌گیرد و نظرات خود را به دولت اعلام می‌کنند.» وی ادامه داد: «دانشگاه‌های حکمرانی نقش اکوسیستمی دارند و به‌دنبال محفلی گفتمانی هستند و از همۀ کنش‌ها برای بهره‌برداری حکمرانی استفاده می‌کنند. مدارس حکمرانی نقش مهمی در برطرف کردن مشکلات دارند و دولت‌ها برای برطرف کردن مشکلات می‌توانند به این مدارس مراجعه کنند.»

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: «اساتید مدارس حکمرانی روحیۀ جهادی دارند و برای برطرف کردن مشکلات وارد می‌شوند؛ یکی از مهمترین ویژگی‌های مدارس حکمرانی گفتمان‌سازی، ایده‌پردازی و اجرای ایده است.»

مهدی عبدالحمید گفت: «مدارس حکمرانی با شبکه‌سازی اطراف سازمان‌های سیاست‌گذاری حضور دارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار باشند.» وی خاطرنشان کرد: «اولین مدرسۀ حکمرانی در سال 1936 تأسیس شد. بیشترین هزینه‌ها برای تأسیس این مدارس شده است و باید دید در کشور ما چقدر در این خصوص هزینه شده است.»

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تشکیل دانشکده‌های حکمرانی اظهار داشت: «تربیت کادر متخصص، آموزش تحلیلگران و واسطه‌گری در نظام خط‌مشی و رویکرد میان‌رشته‌ای از مهمترین مؤلفه‌های مدارس حکمرانی است.» وی در ادامه با بیان اینکه اولین وظیفۀ مدرسۀ حکمرانی تشخیص مسأله و شناسایی مشکلات و گفتمان‌سازی است، گفت: «در مدرسۀ حکمرانی مهمترین موضوع مسئلۀ عمومی و برطرف کردن مشکلات عمومی است.»

مهدی عبدالحمید خاطرنشان کرد: «باید مراکزی حول مدارس حکمرانی به وجود آید تا از این مدارس پشتیبانی کنند.» وی با اشاره به اهداف تأسیس دانشکده‌های حکمرانی افزود: «اهداف این مدارس آموزش و پژوهش، تعامل و کارآفرینی و ملت‌سازی (نظام‌سازی) است.»

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم تأسیس آزمایشگاه‌هایی برای ارزیابی کارهای دولت گفت: «با ارزیابی کارهای صورت گرفته می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد؛ کاری که در کشورهای دیگر در حال انجام آن هستند.» وی در آخر خاطرنشان کرد: «مهمترین موضوع در خصوص مدارس حکمرانی دنیا مستقل بودن آن‌هاست.»

 

اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «مدارس حکمرانی دنیا»

49