ثبت نام اینترنتی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند سامانه ثبت نام اینترنتی در آزمون ورودی 98-1397 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از روز شنبه مورخ هفتم بهمن ماه 1396 فعال و با آدرس azmoon.sndu.ac.ir در دسترس متقاضیان شرکت در آزمون ورودی می باشد.

ثبت نام اینترنتی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه

49