شرايط و الزامات اعزام براي دوره رزم مقدماتي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

به اطلاع كليه نخبگاني كه براي دوره رزم مقدماتي در تاريخ یکم دی ماه 1396 ثبت نام كرده اند و پيامك تاييديه از سوي مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح براي آنها ارسال شده است مي‌رساند:

  • تمامي ثبت نام كنندگان در دوره رزم مقدماتي " حتما واكسن و معاينه پزشكي " را انجام داده و تائيديه مربوطه را همراه داشته باشند.
  • يك هفته قبل از اعزام در تاريخ 96/10/01 با مراجعه به پليس +10 براي گرفتن برگه سفيد اقدام نمايند.
  • تذكر:
  •  كسانيكه كه قبلاً دوره رزم مقدماتي را گذرانده‌اند و يا خدمت قبلي داشته اند نيازي به ثبت نام جديد در  مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح را نداشته و چنانچه ثبت نام نموده اند  به اين مركز سريعاً اطلاع دهند.
  • كسانيكه برگ سفيد دريافت كرده اند مطابق تاريخ و محل حضور آموزشي  ثبت شده در برگه سفيد اقدام نمايند.

شرايط و الزامات اعزام براي دوره رزم مقدماتي

49