نشست ها | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدسلسله نشست‌های تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی در پاییز و زمستان 1397

 

مطابق با برنامۀ نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی با حضور اساتید و خبرگان برجستۀ کشور، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی تشکیل می‌گردد. برنامۀ این سلسله نشست‌ها در زیر آمده است:

 

نشست اول (21 آبان 97)

موضوع: مدارس حکمرانی دنیا

سخنران: دکتر مهدی عبدالحمید (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

محورهای نشست:

 1. چیستی مدرسۀ حمرانی
 2. ضرورت مدرسۀ حکمرانی
 3. تمایز مدرسۀ حکمرانی با دیگر دانشکده‌ها
 4. سازوکارهای گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست دوم (5 آذر 97)

موضوع: چیستی حکمرانی

سخنران: دکتر غلامرضا سلیمی (معاون پژوهش مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی)

محورهای نشست:

 1. سطوح حکمرانی
 2. بازیگران حکمرانی
 3. مؤلفه‌های حکمرانی
 4. حوزه‌های حکمرانی
 5. حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست سوم (19 آذر 97)

موضوع: حکمرانی در نهج‌البلاغه

سخنران: دکتر سعید حجازی‌فر (پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع))

محورهای نشست:

 1. چیستی حکمرانی اسلامی
 2. مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی
 3. نقش‌آفرینان حکمرانی اسلامی

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست چهارم (3 دی 97)

موضوع: حکمرانی اقتصادی

سخنران: دکتر مهدی غضنفری (رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی)

محورهای نشست:

 1. نظریۀ تباهیدگی
 2. تجربۀ جهش ارزی سال 91
 3. تجربۀ جهش ارزی سال 97
 4. چه باید کرد؟

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست پنجم (24 دی 97)

موضوع: حکمرانی آموزش

سخنران: دکتر صادق تراب‌زاده (پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع))

محورهای نشست:

 1. از دستور کار جهانی‌سازی تا سند ملی آموزش
 2. ساختار و محتوای اسناد جهانی و ملی
 3. نقدهای حکمرانانۀ اسناد جهانی
 4. سیر پیش رو

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست ششم (1 بهمن 97)

موضوع: حکمرانی دانش

سخنران: دکتر مهران کشتکار (عضو گروه علمی مدیریت راهبردی دانش)

محورهای نشست:

 1. کلیات دانش: مفهوم‌شناسی، تعریف، انواع و ویژگی‌
 2. حکمرانی دانش
 3. حکمرانی مدیریت دانش
 4. رویکردها و فرایندهای حکمرانی دانش

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست هفتم (15 بهمن 97)

موضوع: حکمرانی پژوهش

سخنران: دکتر محمد مهدی نژادنوری (معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

محورهای نشست:

 1. تعریف پژوهش و حکمرانی پژوهش
 2. اهداف و سیاست‌های پژوهش
 3. نقش‌آفرینان حکمرانی پژوهش
 4. گزاره‌های حکمرانی پژوهش

لینک پوستر

لینک گزارش

 

نشست هشتم (29 بهمن 97)

موضوع: حکمرانی آب

سخنران: ؟؟؟

محورهای نشست: ؟؟؟

لینک پوستر

لینک گزارش

نشست ها

49