گزارش چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «حکمرانی اقتصادی» | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

گزارش چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «حکمرانی اقتصادی»

 

اقتصاد را در کشور ما چه فرد یا نهادی حکمرانی می‌کند؟

حکمرانی اقتصادی در سطح ملی چه مؤلفه‌هایی دارد؟

موضوعات حکمرانی اقتصادی چه هستند؟

ابزارهای حکمرانی اقتصادی کدامند؟

پاسخ این پرسش‌ها و دیگر مسائلی از این دست، برای حکمرانی اثربخش اقتصادی کشور، جنبۀ حیاتی داشته و بدون آن‌ها نمی‌توان انتظار اقتصادی بالنده داشت.

 

نشست چهارم مدرسۀ حکمرانی، به موضوع «حکمرانی اقتصادی» پرداخت. این نشست که با ارائۀ دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسۀ حکمرانی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید با معرفی فرایندهای تباهنده و بالنده در اقتصاد، به مسائلی پرداخت که حکمرانان اقتصادی کشور باید برای آن‌ها تدابیر درخور و کارآمدی اتخاذ نمایند.

دکتر غضنفری، ارائۀ خود را که در چهار محور تدارک دیده بود، پس از معرفی اجمالی نظریۀ تباهیدگی در اقتصاد، در محورهای دوم و سوم، به مقایسۀ دو تجربۀ جهش ارزی در سال های 1391 و 1397 پرداخته و اذعان کرد: «اگرچه ممکن است به نظر عجیب برسد ولی این دو جهش ارزی، شباهت‌های بسیاری به یکدیگر داشتند.» وی در یک مدل هفت‌فازی، شباهت‌های این دو جهش را معرفی و تبیین کرد.

رئیس مدرسۀ حکمرانی اشاره کرد: «متأسفانه تجربیات دوره‌های مختلف مدیریتی کشور در جایی ثبت و مستندسازی نمی‌شود تا حکمرانان و مدیران کلان آینده بتوانند با استفاده از این ذخیرۀ دانشی، مسائل جدید عملی خویش را حل و فصل نمایند.» وی از این باب به ضرورت تأسیس مدرسۀ حکمرانی برای جمهوری اسلامی اشاره و ابراز امیدواری کرد: «اگر مدرسۀ حکمرانی به نحو مطلوبی بتواند به فعالیت‌های خویش اقدام کند، خواهیم توانست ضمن تجربه گرفتن از تجارب گذشته، بر مسائل آتی، فائق آییم.»

در انتهای این جلسه، مطابق معمول حاضران به طرح ایده‌ها و همچنین سؤالات خویش پرداخته و دکتر غضنفری نیز به آن‌ها پاسخ داد.

گزارش چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی: «حکمرانی اقتصادی»

49