دبير خانه همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

نشاني: تهران، بزرگراه شهید بابایی ، بعد از بلوار هنگام ، ضلع شمالي بزرگراه ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،  دانشکده مدیریت راهبردی

شماره تماس : 22970346

نمابر : 22970323

صندوق پستی : 445/19585

آدرس پست الكترونيكي: em@sndu.ac.ir

دبير خانه همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49