راهنمای نحوه تنظیم اسلاید | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

راهنمای نحوه تنظیم اسلاید برای ارائه در نشست تخصصی کنگره ملی اقتصاد

مقاومتی دانلود

 

لطفا نکات مطرح شده در فایل پاورپوینت را مد نظر قرار دهید.

راهنمای نحوه تنظیم اسلاید

49