دفتر کرسیهای نظریه پردازی دفاع ملی، امنیت و مدیریت راهبردی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدبسمه تعالی

 

 

 

 

الگوی نظریه پردازی راهبردی حوزه دفاع و امنيت ملي

 

 

 

1-     دستگاه‌های اساسی در نظریه پردازی راهبردی

          1-1-     نظریه پردازی راهبردی از دیدگاه فلسفه دفاع و امنیت ملی

          1-2-     نظریه پردازی در امور راهبردی از دیدگاه اندیشمندان

2-     زیرساخت‌های مناسب پژوهشی در نیل به نظریه پردازی راهبردی

                       2-1- منطق دستگاهی دفاع وا منیت در نظریه های راهبردی

          2-2- نحوه گذار از پژوهش‌های راهبردی به سطح ایده و به نظریه پردازی راهبردی

3-     غایت‌ها در نظریه پردازی راهبردی

4-     شیوه های ملموس سازی آثار و نتایج نهفته در عقلانیت راهبردی یک نظریه

1-4- شرایط متعارف و حاکم بر قضایای راهبردی در نظریه‌ها

5-     معیارهای روش شناختی نظریه

          1-5- روش شناسی و نحوه عمق دهی متدولوژی نظریه پردازی در مطالعات راهبردی

6-     معیارهای شناخت شناسانه در ارزیابی مفروضات یک نظریه راهبردی

          1-6- رهیافتها – نگرش به علوم انسانی – تأثیر سطح تحلیلی در نظریه – نوع تبین

          2-6- مبانی منطقی ارزیابی نظریه راهبردی

          3-6- موانع و بسترهای مقاوم در نظریه پردازی راهبردی

7-     ماهیت وتناسب رویکردهای توسعه خلاقیت و نوآوری در نظریه های راهبردی

 

 

 

 

 

محورهاي مورد مطالعه در كميته دستگاهي دفاع و امنيت ملي

- آسیب شناسی نظریه پردازی درعلوم انسانی درکشور

- استرتژی های تولیدنظریه های بومی درکشور

- شیوه های تقویت نظریه های نوازطریق توسعه نوآوری

- رویکردهای ارتقاءسطح کرسیهای ترویجی ونقد به کرسیهای پژوهشی ونظریه پردازی

- روش شناسی نظریه پردازی وچالشهای آن درکشور

- مدل استفاده از رساله های دکتری درتوسعه نظریه پردازی درکشور

- نحوه تغییر درروش نظریه مبنائی درنیل به نظریه پردازی بومی درکشور

 

 

1)   

کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی از نگاه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قواء "مد ظله العالی"

 

1/2- "مسئله آزاد اندیشی‌ای که، ما گفتیم ناظر به این است. باید راه‌آزاداندیشی و نوآوری و تحول را باز گذاشت منتها آن را مدیریت کرد تا به ساختار شکنی و شالوده شکني و بر هم زدن پایه‌های هویت ملی نینجامد. این کار، مدیریت صحیح لازم دارد. چه کسی باید مدیریت کند‍‍‍؛ نگاهها فوراً می‌رود به سمت آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توام با رعایت " ادب استفاده از آزدی" یک مطالبه اسلامی است و "آزادی تفکر، قلم و بیان"، نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است.[پاسخ به نامه جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی.16/11/1381]

 

2/2- " یکی دیگر از کارهایی که، باید در زمینه‌ی مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد میدان دادن به دانشجوست برای اظهار نظر .... از اظهار نظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسی‌های آزاداندیشی که ما گفتیم در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل شود. اگر چه بحث‌های سهم تخصصی در زمینه سیاسی، در زمینه اجتماعی، در زمینه‌های گوناگون فکری و مذهبی، در محیط‌های سالمی بین صاحبان توان و قدرت بحث مطرح شود مطمئناً ضایعاتی که، از کشاندن این بحث‌ها به محیط‌های عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید دیگر پیش نخواهد آمد. وقتی که، با عامه مردم، انسان‌ها را دچار انحراف‌ها و انحطاط‌ها و لغزش‌های زیادی می‌کند که متاسفانه شاهد بودیم.

 

خیلی از افرادی که شما می‌بینید در مواجهه با عامه مردم حرف می‌زنند، یک چیزی می‌گویند، در اعماق دلشان اي بسا اعتقادی هم ندارند. به تعبیر بعضی‌ها جوگیر می‌شوند این خیلی چیز بدی است.

 

اگر در محیط‌های خاص، محیط‌های آزاد اندیشی و آزاد فکری، این مسائل مطرح شود، مسائل تخصصی، مسائل چالش‌ برانگیز، مطمئناً ضایعات کمتر پیش‌خواهد آمد.[در دیدار با اساتید و دانشگاهها8/6/1388] 

 

 

 

دفتر کرسیهای نظریه پردازی دفاع ملی، امنیت و مدیریت راهبردی

49