اخبار مرکز نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 برگزاری اولین همایش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران وظیفه در دانشگاه عالی دفاع ملی   اولین همایش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران وظیفه روز دوشنبه (3 دی 1397) در محل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با شرکت بیش از 30 سازمان لشکری و کشوری برگزار شد. این همایش با اهداف حمایت و...

اخبار مرکز نخبگان

49