ارسال درخواست نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

خواهشمند است جهت پيگيري موضوعات ذيل ايميل هاي خود را با به كار گيري كليد واژه هاي تعريف شده در عنوان ايميل (subject) و با توجه به تفكيك موضوعات، به دو ايميل زير ارسال نماييد.

 

بديهي است رعايت كليد واژه ها در تسريع پاسخگويي به نيازهاي شما الزامي مي باشد.

 

*ارسال به موضوعات زير به آدرس samna1@sndu.ac.ir

 

1- تاييد پروپوزال، شروع بكار، بكارگيري، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "بكارگيري".

 

2- خروج از كشور، تمديد گذرنامه، فرصت مطالعاتي، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "گذرنامه".

 

3- گواهي اشتغال به خدمت براي استخدام، آزادسازي مدرك تحصيلي، گواهي نامه رانندگي، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "گواهي".

 

4- امور مربوط به برقراري حقوق و بيمه با عنوان: " حقوق" يا "بيمه".

 

 

 

**ارسال موضوعات زير به آدرس samna2@sndu.ac.ir

 

1- تشكيل پرونده، معرفي، درخواست راهنمايي، رهاسازي از خدمت، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "معرفي".

 

2- ثبت نام دوره آموزشي مخصوص نخبگان و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "آموزشي".

 

3- پايان كار، صدور كارت، نامه پايان كار، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "پايان".

ارسال درخواست نخبگان

49