همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

 

اخبار پایگاه

برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

رئیس مجلس در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه عالی دفاع ملی: کشورهای غربی نمیتوانند فناوری هسته ای ایران را محدود کنند

برگزاری آزمون ورودی دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی

دومین جلسه کميته علمي «همايش ملي پياده سازي واجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» برگزار شد.

۴۹