پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی |

اخبار مهم

غرب ازکاهشِ تعهداتِ برجامی ما نگران است

افشایِ طرح تجزیۀ یمن به سه اقلیم

همدستیِ اف‌بی‌آی و آژانسِ امنیت ملی آمریکا برایِ نقض حریمِ شخصی مردم

ساختِ ماهوارۀ اشتراکیِ سازمان فضایی ایران

چین: اقدامِ آمریکا نقضِ معیارهایِ روابط بین‌الملل است

مرکز رشد واحدهای فناورِ هوا فضا با حضور وزیر علوم افتتاح شد

عربستان رکوردِ خود در اعدامِ زندانیان را شکست

دست‌هایِ خبیثی پشت هدف قرار دادنِ معترضان وجود دارد

ابرازِ آمادگیِ مسکو برای همکاریِ هسته‌ای با کوبا

کُردهای سوریه: ترکیه حمله کند، جنگِ تمام عیار رخ می‌دهد

ایران صاحبِ دانش تعمیر و بازسازیِ تجهیزات صنعتِ ریلی با استفاده از لیزر شد

دستاوردهایِ جدید نیروی زمینی ارتش در حوزۀ رزم زمینی رونمایی شد

افشایِ متن گفت‌وگویِ ترامپ، نشان داد صحبت با آمریکا خطرناک است

سلاحِ دشمن را غنیمت می‌گیریم و علیهِ آن استفاده می‌کنیم

نجاتِ سربازان از مرگ با لباسِ هوشمندِ مخترعان جمهوری اسلامی ایران

تحلیل راهبردیابعادِ طرح امنیتیِ روسیه در خلیج‌فارس

--------------------------------------------------

وقتی آمریکا پشتِ همپیمانانِ خود را خالی می‌کند

--------------------------------------------------

معاهدۀ عدم تجاوز تل‌آویو و اعراب

--------------------------------------------------

F-5های ایرانی می‌توانند تهدیدِ جدی برایِ F-35 شوند؟

--------------------------------------------------

حربۀ ناکام رسانه‌های غربی - عربی در عراق؛ شکست توطئۀ ایجاد بحران

--------------------------------------------------

49